Loading...
↓ 15%

מחסנית סינון מגנזיום פעיל בי- פלקס 6 חודשים

נוסחת המגנזיום הבלעדית של מסנני המגנזיום הפעיל של ליקה מגבירה את ריכוז המגנזיום הקיים באופן טבעי במים, ומפחיתה בכך חומרים לא רצויים כולל מתכות כבדות מסוימות *. היא גם מפחיתה כלור נגזרות כלור, כגון טריהלומתאן , חומרי הדברה מסוימים, ומספר קוטלי עשבים, אם הם קיימים במי הברז.*

בקר בדף המנויים שלך כדי לנהל את המנויים שלך.

מק"ט MG2-SUB6 קטגוריות , תגים ,

220.00